ЭЪЛОН

2020 ЙИЛ 9-ИЮНЬ КУНИ СОАТ 11:00да САНЪАТШУНОСЛИК ИНСТИТУТ ҲУЗУРИДАГИ          DSc. 27.06.2017.San.51.01 ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ ИЛМИЙ КЕНГАШНИНГ НАВБАТДАГИ МАЖЛИСИ БЎЛИБ ЎТАДИ

КУН ТАРТИБИ:

Арипджанов Отабек Юсупджановичнинг 17.00.08 ­– Санъат назарияси ва тарихи ихтисослиги бўйича «Кушон Бақтрияси суяктарошлик санъати» мавзусидаги санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тавсия этилган диссертация ишининг ҳимояси.

Илмий раҳбар: т.ф.д., акад. Ртвеладзе Эдвард Васильевич.

Расмий оппонентлар: с.ф.д. Лунёва Валентина Витальевна, с.ф.н. Алиева Зафара Жумабаевна

Диссертация ҳимояси институтда online тарзда ZOOM ва himoya.bimm.uz дастурларида ўтказилади

Blog Attachment

Leave us a Comment